Gjelleråsmarka

Høydedrag mellom Groruddalen og Nitelvas dalføre, i Oslo, Skedsmo og Nittedal kommuner; høyeste punkt er 324 moh. og ligger i Skedsmo. Gjennom et skar i nordvest har ferdselsvei til Oslo gått fra de eldste tider. Langs veien finnes gravrøyser fra bronse- til jernalder og skanser fra Den store nordiske krig på 1700-tallet. Nord for skaret ligger Gjelleråskrysset, der Rv. 4 (Oslo–Gjøvik) møter Rv. 22 til Lillestrøm og Fetsund–Halden. Gjennom Djupdalen sør for Gjelleråsen går E 6 nordøstover fra Oslo.

Navneter ikke sikkert forklart, kan ha sammenheng med Gjóleið, som til ca. 1400 var navn på Skedsmo vest for Leira, antakelig av gjól, 'gjel, innhugg i terrenget'. Kan også komme av verbet gjalla, 'lyde', her om 'ekko'.

 

Utsiktspunkt
Overnatting
Se markadatabasen
Servering
Se markadatabasen
Lysløyper
Se markadatabasen