Lillomarka

Skogområde i Oslo, og Nittedal kommune, Akershus, begrenset i sør av bebyggelsen i Groruddalen, i vest bebyggelsen på Grefsen/Kjelsås og Maridalen, i nord og øst av bebyggelsen i Nittedal, også kalt Grefsenmarka. Totalt areal er ca. 62 km2 hvorav knapt halvparten i Oslo. Ved Alnsjøen rester etter kobbergruver fra 1700-tallet. Alnsjøen er drikkevannskilde. Tidligere gikk de første kongeveiene mellom Oslo og Hadeland/Valdres og Bergen gjennom Lillomarka. Lillomarka har et omfattende løype- og stinett; sportskapell fra 1965. Navnet. Lillomarka er brukt første gang i 1931; Lillo og Storo er deler av en eldre gård, O, norrønt ó en sideform til á, 'å, elv' og sikter trolig til Akerselva.

 

 

Bålplasser
Skileikområder
Overnatting