Sørmarka

Del av Oslomarka i Oslo, Ski, Enebakk og Oppegård kommuner. Sørmarka er egentlig en naturlig del av Østmarka, men man bruker ofte betegnelsen Sørmarka om den sørvestligste del av denne, sørvest for Enebakkveien (Rv. 155). I vest begrenses Sørmarka av den bymessige bebyggelsen sørover fra Oslo gjennom Oppegård og Ski, i sør av Rv. 154 mellom Ski og Enebakk. Sør for denne ligger den såkalte Gaupesteinsmarka i grensetrakten mot Østfold (Hobøl), av mange likevel regnet som en naturlig del av Sørmarka. Her finner man de høyeste områdene i Sørmarka (Mjærskogkollen 300 moh.). Sørmarka gjennomløpes fra nord til sør av Mossevassdraget. Helt i vest følger E 6 (fra Oslo til Ringnes i Ås, der den møter E 18) stort sett grensen mellom Sørmarka og den bymessige bebyggelsen. Mye brukt turterreng. I Sørmarka ligger LO-skolen (Sørmarka) og tettstedet Siggerud, begge i Ski kommune.

Teltplasser
Teltplass1
Alpinanlegg
Alpnianlegg1, Alpinanlegg2
Bålplasser
Bålplass 1, Bålplass 2, Bålplass 3 
Skileikområder
Skileik 1
Utsiktspunkt