Informasjon til skolene

Hva er Frognerseteren Friluftssenter?
Erik Sture Larres stiftelsen til friluftslivets fremme har etablert et friluftssenter vis-à-vis Frognerseteren hovedrestaurant med to bygninger og et uteareal på 20 mål med opparbeidet natursti og gapahuk. Friluftssenteret står nå klart for å ta imot elever i ungdomskolen. Tilbudet er gratis og støttet av stiftelsen til friluftslivets fremme. I denne sammenheng henvender vi oss til alle ungdomsskoler i Oslo og omland for å informere om tilbudet vårt.

Hovedmålet vårt er læring i friluft, og vi har lagt opp til en rekke uteaktiviteter for 8. – 10. trinn med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. En natursti vil stå klar på Frognerseteren Friluftssenter i løpet av september 2009. Denne naturstien er utviklet med det formål at elevene skal oppnå flere kompetansemål i Læreplanen for ungdomsskolen innenfor fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Vi ønsker så tidlig som mulig å komme i dialog med skoler som ønsker å benytte seg av Frognerseteren Friluftssenter i det kommende skoleåret enten i undervisningssammenheng, til aktivitetsdager eller andre arrangementer.

Ta kontakt med daglig leder på  mette@larre.no eller på telefon 22 42 10 95 for nærmere informasjon og booking.

 

Med vennlig hilsen
Mette Edvardsen
v/ Frognerseteren Friluftssenter